BİLKENT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
BANKACILIK VE FİNANS / MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ
STAJ YÖNERGESİ

Last updated: February 2016


GENEL İLKELER

2. sınıftan 3. sınıfa ve 3. sınıftan 4. sınıfa geçen her öğrencinin yaz stajı yapması zorunludur. Her yaz sadece bir yaz stajı yapılabilmektedir.
Staj yapacak öğrencinin, staj yaptığı Kuruluş'un tüm yasal ve yönetimsel koşullarına uyması zorunludur.

STAJ BAŞVURULARI

Her yıl Şubat ayında Yüksekokul Müdürlüğünce çeşitli Kurum ve Kuruluşlarla temasa geçilmekte ve stajyer öğrenci kabul edecek kurum ve kuruluşların listesi hazırlanarak ilan edilmektedir.
Kendi buldukları işletmelerde staj yapacak öğrencilerin öncelikle bu işletmelerin uygunluğunu staj koordinatörlüğünden onaylatmaları gerekmektedir. Staj yeri onaylanan öğrencilerin staja başlamadan en geç 2 hafta önce doldurulup şirket yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş Staj Kabul Formunu ( Letter of Acceptance ) staj koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Staj Kabul Formunu teslim eden öğrencilere staj başlamadan once arkası damgalanmış kapalı zarfta Staj Sonuç Belgesi verilecektir.

STAJ SÜRESİ VE ÖNGÖRÜLEN ÇALIŞMALAR

2. ve 3. sınıf stajları bir ay (20 iş günü) olarak öngörülmüştür. Staj başlangıç tarihi final sınavları bittikten sonra, bitiş tarihi ise Güz dönemi dersleri başladığında bitecek şekilde ayarlanmalıdır. Stajın amacı, öğrencilerin ilgili kurum veya kuruluşun yönetimi, kurum veya kuruluşta yapılan işlemler hakkında bilgi edinmesi, okulda edindikleri kuramsal bilgileri uygulama alanına geçirmesi ve igili alanlarda beceri kazanmasıdır.

STAJ RAPORUNUN HAZIRLANMASI

Staj raporunun formatına ve Staj Yönergesine Okulumuzun Web sayfasındaki adresinden ulaşılabilir.
Aynı iş yerinde değişik dönemlerde yapılacak stajların farklı bölümlerde yapılmış olması ve raporların farklı departmanların iş alanlarını içermesi gerekmektedir. 2. ve 3. sınıflarda yaz eğitim programlarına katılan öğrencilerin bu programda edindikleri deneyimlerini Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokulu Sekreterliğine Yazılı olarak aktarmaları gerekmektedir.

STAJ RAPORUNUN TESLİM EDİLMESİ

Staj Sonuç Belgesi stajdan sorumlu şirket yetkilisi tarafından doldurulup imzalanıp kaşelenecektir. Doldurulmuş bu evrak öğrenci tarafından staj raporu ile birlikte ilan edilecek tarihte teslim edilmelidir.
İncelendikten sonra yetersiz bulunan raporlar gerekli değişiklik ve düzeltmelerin yapılması için öğrencilere geri verilecektir. Düzeltilen raporların bir hafta içerisinde raporu daha önce incelemiş olan öğretim elemanına teslim edilmesi gerekmektedir. Geç teslim edilen raporlar kabul edilmeyecektir. Bölüm Başkanlığınca gerekli görülen hallerde, öğrenciler yapmış oldukları stajla ilgili sözlü sunuş yapmak üzere çağırılabileceklerdir.